×

Škola
pro život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

O škole

Aktuality

1. 7. 2021 SEZNAM SEŠITŮ - následující šk. rok

Na následujícím odkazu najdete seznam sešitů na příští školní rok 2021/2022.

1. 7. 2021 Vyzvedávání vysvědčení + ostatní záležitosti

29. 6. 2021 Vysvědčení 30.6.2021

25. 6. 2021 Organizace posledního týdne

Dnešní oběd

 

 

 

 

Více o naší jídelně

 

Přijetí do prvního ročníku

Pro rodiče

Zahájení školního roku 2. září 2020
Ukončení 1. pololetí 28. ledna 2020
Ukončení 2. pololetí 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. 10, 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12.2020-3.1.2021
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny 1.2.-7.2.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021
Hlavní prázdniny 1. 7.2021 - 31. 8.2021

 

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz