×

Škola
pro život

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT zachycuje snahu učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praxi.

Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na dovednosti nezbytné pro život, ale i pro další vzdělávaní, popř. sebevzdělávání. Mezi naše další priority patří otevřenost školy pro všechny děti. Za svůj úkol jsme si stanovili vzdělávat děti nadané a všestranně jejich talent rozvíjet, ale i děti s poruchami učení a chování.

Základní škola kamenné Žehrovice je členem Místní akční skupiny Svatováclavsko.

O škole

Aktuality

3. 2. 2020 Chřipkové volno

30. 1. 2020 Pololetní prázdniny

Dne 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny. Přejeme dětem hezký prodloužený víkend.

26. 1. 2020 Lyžařský výcvik 2020

21. 1. 2020 Vybudování učebny pro technické vzdělávání

Stručný popis projektu: Projekt podporuje žáky ZŠ Kamenné Žehrovice zkvalitněním výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce, a to prostřednictvím vybudování učebny pro technické vzdělávání, tedy odborné dílny a 3D technologie. Hlavním cílem je podpořit činnosti žáků, zvýšit jejich motivaci ke studiu a posílit vztah žáků k technickému vzdělávání a k odborným technickým předmětům, řemeslným oborům s využíváním 3D technologií. Součástí projektu je bezbariérovost.

Dnešní oběd

úterý 17.12.2019

úterý 17.12.2019

Hráškový krém 1.1,9,7

Pečené drůbeží maso, brambor, červené zelí 1.1,10,7

 

Více o naší jídelně

 

Přijetí do prvního ročníku

Pro rodiče

Zahájení školního roku 2. září 2019
Ukončení 1. pololetí 30. ledna 2020
Ukončení 2. pololetí 30. června 2020
Podzimní prázdniny 29. 10, 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12.2019 - 3. 1.2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 9. 3.2020 - 15. 3.2020
Velikonoční prázdniny 9. 4.2020
Hlavní prázdniny 1. 7.2020 - 31. 8.2020

 

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz