×

Pro
rodiče

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku se letos bude konat  od 1. do 30.4. 2021 - viz záložka AKTUALITY.

Co potřebuji s sebou?

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pas u cizinců

Na místě vyplníte žádost k zápisu a zápisní list do 1. ročníku.

Co dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba se nějak zvláště připravovat. Cílem zápisu je ověření školní zralosti dítěte, tzn. zda a jak je dítě připraveno na vstup do 1. ročníku. Zápis se nese v duchu volného rozhovoru a jednoduchých testů prováděných hravou formou. Sledují se zejména komunikační schopnosti dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev a základních geometrických tvarů. Dítě bude rovněž požádáno o recitaci krátké básničky, či zazpívání oblbené písničky.

Během rozhovoru s dítětem je rovněž sledována a posuzována slovní zásoba jedince a kvalita řečových dovedností. V případě, že je zjištěna jakákoliv porucha řeči, je rodičům doporučena konzultace s logopedem. V případě včasné pomoci a intezivní práce je možno projevy vývojové poruchy řeči zmírnit, či zcela odstranit.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrží formulář: Odklad povinné školní docházky, který je povinen vrátit zpět k rukám vedení ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE a to nejpozději do 31.5.2021. Součástí žádosti je doporučení z psychologicko-pedagogické poradny, či speciálně - pedagogického centra + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

 

 

 

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

1) Základní sebeobsluhu - přezouvání, převlékání, osobní hygienu

2) Udržet určitý denní režim - Dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat. Prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek.

3) Udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy.

4) Správně držet tužku, umět stříhat, lepit.

5) Znát pravidla slušného chování - umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým.

6) Znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.

Organizace školního roku

 

Zahájení školního roku

01.09. 2020 od 8.00 hodin na školním dvoře
 

Zvonění:

1. hodina - 7.40 - 8. 25

2. hodina - 8.35 - 9.20

3. hodina - 9.40 - 10.25

4. hodina - 10.35 - 11.20

5. hodina - 11.30 - 12.15

6. hodina - 12.20 - 13.05

Konec odpoledního vyučování: 14.45, od 14.9.2020 ve 14.20 (změna kvůli objízdným trasám)

 

Prázdniny

PODZIMNÍ: 29.10, 30.10.2020

VÁNOČNÍ: 23.12.2020 - 3.1.2021

POLOLETNÍ: 29.1.2021

JARNÍ:1.2.-7.2.2021

VELIKONOČNÍ: 1.4.2021

HLAVNÍ: 1.7.2021 - 31.8.2021

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

středa 2.9.2020 od 16:00 hodin, středa 11.11.2020 od 16:00 hodin, čtvrtek 15.4.2021 od 16:00 hodin
 

DNY ŘEDITELKY ŠKOLY: 16.11.2020

 
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - ONLINE (VIZ AKTUALITY)

 

PLATEBNÍ ÚDAJE

27 - 7170390277/0100 - Placení obědů, školní družiny

123 - 289060257/0100 - Ostatní placení (kroužky, ISIC KARTY, výlety)

2501010775/2010 - Spolek rodičů (příspěvek do Spolku rodičů)

 

KONTAKTY

Sekretariát: 312 658 070, Ředitelka školy: 736 752 161,

Zástupce ředitele: 736 752 160, datová schránka: RARMAY9

Sborovna: 312 538 250, Družina: 312 658 070, Jídelna: 732 362 834

Klub rodičů

Klub rodičů byl založen ke konci roku 2015. Pro bližší informace kontaktujte paní Michaelu Vondráčkovou na adrese mvoracek@post.cz.

Název spolku: Spolek rodičů a přátel při ZŠ Kamenné Žehrovice

Sídlo: Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice

Číslo účtu: 2501010775/2010, IČ: 05063183

 

 

 

 

 

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz