×

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Dle nařízení vlády se od 4.1.2021 opět zavádí distanční výuka pro 3. – 9. ročníky. Prezenční výuka platí pouze pro 1. a 2. ročník, který se učí dle platného rozvrhu.

Ranní a odpolední školní družina bude za podmínky dodržení homogenity fungovat bez omezení. (pro 1. a 2. ročník).

Školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční výuce, tzn. 1. a 2. ročníky.  V případě, že budete mít zájem odebírat obědy pro žáka na distanční výuce, je nutné se předem domluvit s vedoucí ŠJ.

Prosíme rodiče, zákonné zástupce, aby svůj zájem/nezájem o školní družinu a jídelnu sdělili prostřednictvím emailu svým třídním učitelům.

1. ročník - Mgr. Lenka Skrovná (skrovna@zszehrovice.cz)

2. ročník - Mgr. Ilona Kaletová (kaletova@zszehrovice.cz) - zastupující třídní učitelka

 

ÚŘEDNÍ HODINY OD 4. 1. 2021

Pondělí 4.1.2021 od 9.00 do 14.00 hodin

Středa 6.1.2021 od 9.00 do 12.00 hodin

V případě, že žáci budou potřebovat vytisknout/okopírovat pracovní listy, mohou tak učinit v kanceláři školy v pondělí (od 10.30 do 14.00), středu (od 10.30 do 12.00).

Vstup do budovy školy je možný pouze s rouškou, popř. respirátorem.

Přejeme klidný novoroční týden a budeme se těšit na společné setkání.

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz