×

Poděkování pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom Vám poděkovali za úspěšné zvládnutí druhého pololetí školního roku
2019/2020.
Děkujeme, že jste společně s námi pomohli svým dětem zdárně uzavřít ročník v tak nelehké situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připravený. Ceníme si Vašeho vysokého pracovního nasazení, Vaší snahy zdokonalovat se v komunikačních technologiích a celkově Vašeho vstřícného přístupu.
Doufáme, že se v brzké době zase všichni ve zdraví setkáme.

Přejeme Vám krásné léto.

Za pedagogy a vedení školy:
Mgr. Eva Typlová Komárková, ředitelka školy
Mgr. Kaletová Ilona, zástupce ředitele pro I. stupeň
Mgr. Havlíčková Kristýna, zástupce ředitele pro II. stupeň

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz