×

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

Vzhledem k nastalé situaci neproběhne zápis do 1. ročníku běžným způsobem. Podání žádosti proběhne pouze „papírově“ bez přítomnosti dětí. Na podání žádosti o přijetí máte na výběr jednu z níže popsaných možností. Je to doporučený postup od MŠMT.

Podání žádosti o přijetí

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: rarmay9
  2. e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: reditelka@zszehrovice.cz,
  3. poštou na adresu: ZŠ Kamenné Žehrovice, Karlovarská 150, 273 01 Kamenné Žehrovice
  4. osobní podání: dokumenty přinést v úředních hodinách do školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S žádostí o přijetí je třeba doručit i Dotazník pro rodiče 1. ročník.

Zvažte využití i Orientačního testu školní zralosti, který nejdete v příloze. V případě nejasností lze výsledky se školou konzultovat.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Stejný postup použijte i pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky – zde je ještě potřeba k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

Termín zápisu

Žádost můžete doručit jedním z výše uvedených způsobů v termínu 1. – 30. 4. 2020.

V případě dotazů pište ředitelce školy na email: reditelka@zszehrovice.cz 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

1) Dotazník pro rodiče: 

http://www.zszehrovice.cz/uploads/Dotazn%C3%ADk%20pro%20rodi%C4%8De%201.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk.doc

2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

http://www.zszehrovice.cz/uploads/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD_2020.doc

3) Žádost o odklad

http://www.zszehrovice.cz/uploads/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20odklad%202020.doc

4) Organizace zápisů - opatření Ministerstva školství

http://www.zszehrovice.cz/uploads/priloha_764310506_1_Opat%C5%99en%C3%AD%20ministra%20%C5%A1kolstv%C3%AD_podpis.pdf

5) Jiráskův test školní zralosti

http://www.zszehrovice.cz/uploads/kernjiraskuvtest.pdf

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz